Danh mục sản phẩm
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites
  • bet sites

Camera

Thiết bị hội nghị Camera Yealink UVC40 Yealink

Thiết bị hội nghị Camera Yealink UVC40

21.990.000 đ

Giao tiếp: 1 x USB3.0 Type-B
Độ phân giải: 20MP
Kích thước: 600mm x 68mm