Danh mục sản phẩm
  • bet sites

Máy bộ Thành Nhân - TNC

Máy bộ TNC G6405 (G6405/ Ram 4GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC G6405 (G6405/ Ram 4GB/ SSD 250GB)

5.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Pentium Gold G6405
RAM: 4GB DDR4 2666MHz
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics

Máy bộ TNC G6405 (G6405/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC G6405 (G6405/ Ram 8GB/ SSD 250GB)

5.890.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Pentium Gold G6405
RAM: 8GB DDR4 2666MHz
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics

Máy bộ TNC G6405 (G6405/ Ram 8GB/ SSD 500GB)

Máy bộ TNC G6405 (G6405/ Ram 8GB/ SSD 500GB)

6.090.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Pentium Gold G6405
RAM: 8GB DDR4 2666MHz
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics

Máy bộ TNC I310105 (I3 10105/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I310105 (I3 10105/ Ram 8GB/ SSD ...

7.390.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i3-10105
RAM: 8GB DDR4 2666MHz
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics

Máy bộ TNC I310105 (I3 10105/ Ram 8GB/ SSD 500GB) TNC

Máy bộ TNC I310105 (I3 10105/ Ram 8GB/ SSD ...

7.590.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i3-10105 3.70GHz ...
RAM: 8GB DDR4 2666MHz (1 x 8GB)
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I310105 (I3 10105/ Ram 8GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I310105 (I3 10105/ Ram 8GB/ HDD ...

7.790.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i3-10105 3.70GHz ...
RAM: 8GB DDR4 2666MHz (1 x 8GB)
Ổ cứng: 1TB 7200RPM SATA ...
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I3112 (I3 12100/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I3112 (I3 12100/ Ram 8GB/ SSD ...

8.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i3-12100 3.30GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I3112 (I3 12100/ Ram 8GB/ SSD 500GB) TNC

Máy bộ TNC I3112 (I3 12100/ Ram 8GB/ SSD ...

8.890.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i3-12100 3.30GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 8GB/ SSD ...

8.890.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5-10400 2.90 ...
RAM: 8GB DDR4 3200Mhz (2 khe ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel HD Graphic
Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 8GB/ SSD 500GB) TNC

Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 8GB/ SSD ...

9.090.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5-10400 2.90 ...
RAM: 8GB DDR4 2666Mhz (2 khe ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel HD Graphic
Máy bộ TNC I3112 (I3 12100/ Ram 8GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I3112 (I3 12100/ Ram 8GB/ HDD 1TB)

9.090.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i3-12100 3.30GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 1TB 7200RPM SATA ...
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 16GB/ SSD 500GB) TNC

Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 16GB/ SSD ...

9.290.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5-10400 2.90 ...
RAM: 16GB DDR4 2666Mhz (2 khe ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel HD Graphic
Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 8GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I5410 (I5 10400/ Ram 8GB/ HDD 1TB)

9.290.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5-10400 2.90 ...
RAM: 8GB DDR4/2666 (2 Slot)
Ổ cứng: 1TB Sata 3/7200rpm
VGA: Intel HD Graphic
Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 8GB/ SSD ...

10.090.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 12400 2.5 GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 16GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 16GB/ SSD ...

10.290.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 12400 2.5 GHz ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD 730
Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 8GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 8GB/ HDD 1TB)

10.490.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 12400 2.5 GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 1TB 7200RPM SATA ...
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 16GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 16GB/ HDD ...

10.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 12400 2.5 GHz ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 1TB 7200RPM SATA ...
VGA: Intel UHD 730
Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 16GB/ SSD 500GB) TNC

Máy bộ TNC I5412 (I5 12400/ Ram 16GB/ SSD ...

10.790.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 12400
RAM: 16GB DDR4 3200MHz
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NV2
VGA: Intel UHD Graphics 770

Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 8GB/ SSD 250GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 8GB/ SSD ...

11.390.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core I3 12100F 3.30 ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 16GB/ SSD 250GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 16GB/ SSD ...

11.590.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core I3 12100F 3.30 ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 8GB/ SSD 500GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 8GB/ SSD ...

11.790.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core I3 12100F 3.30 ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 16GB/ SSD 500GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I3112F (I3 12100F/ Ram 16GB/ SSD ...

11.790.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core I3 12100F 3.30 ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I5412F (I5 12400F/ Ram 8GB/ SSD 250GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I5412F (I5 12400F/ Ram 8GB/ SSD ...

13.490.000 đ

OS: Free Dos
CPU: CPU Intel Core i5 12400F ...
RAM: 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I5412F (I5 12400F/ Ram 8GB/ SSD 500GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I5412F (I5 12400F/ Ram 8GB/ SSD ...

13.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 12400F 2.50 ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I5412F (I5 12400F/ Ram 16GB/ SSD 250GB/ VGA 4GB) TNC

Máy bộ TNC I5412F (I5 12400F/ Ram 16GB/ SSD ...

13.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: CPU Intel Core i5 12400F ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: GTX1650 4GB
Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 8GB/ SSD ...

13.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i7 12700 2.10GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ SSD ...

13.890.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i7 12700 2.10 ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics 770
Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ SSD 500GB) TNC

Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ SSD ...

14.090.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i7 12700 2.10 ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 500GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics 770
Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 8GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 8GB/ HDD 1TB)

14.090.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i7 12700 2.10GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 1TB 7200RPM SATA ...
VGA: Intel UHD Graphics
Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ HDD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ HDD ...

14.290.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i7 12700 2.10 ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 1TB 7200RPM SATA ...
VGA: Intel UHD Graphics 770
Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ SSD 1TB) TNC

Máy bộ TNC I7712 (I7 12700/ Ram 16GB/ SSD ...

14.690.000 đ

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i7 12700 2.10 ...
RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), ...
Ổ cứng: 1TB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics 770
Máy bộ TNC I310105 HDD 4GB TNC

Máy bộ TNC I310105 HDD 4GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I3110 HDD 4GB TNC

Máy bộ TNC I3110 HDD 4GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I3110 SSD 4GB TNC

Máy bộ TNC I3110 SSD 4GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I3110 HDD 8GB TNC

Máy bộ TNC I3110 HDD 8GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I3110 SSD 8GB TNC

Máy bộ TNC I3110 SSD 8GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I3112 HDD 4GB TNC

Máy bộ TNC I3112 HDD 4GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I3112 SSD 4GB TNC

Máy bộ TNC I3112 SSD 4GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I5410 SSD 16GB TNC

Máy bộ TNC I5410 SSD 16GB

Ngừng kinh doanh

Máy bộ TNC I5411 (I5 11400/ Ram 8GB/ SSD 250GB) TNC

Máy bộ TNC I5411 (I5 11400/ Ram 8GB/ SSD ...

Ngừng kinh doanh

OS: Free Dos
CPU: Intel Core i5 11400 2.60GHz ...
RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 ...
Ổ cứng: 250GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics

Máy tính bàn lắp ráp đang trở thành xu hướng phổ biến trong thị trường máy tính hiện đại, đặc biệt là trong cộng đồng người dùng yêu thích tùy chỉnh và nâng cấp linh kiện theo ý muốn.

Với dòng sản phẩm máy tính bàn lắp ráp của Thành Nhân TNC được lựa chọn, lắp ráp từ những linh kiện chính hãng, mang lại hiệu năng cao và chế độ bảo hành rõ ràng, minh bạch.

Những lý do để bạn sở hữu máy bộ Thành Nhân TNC:

1. Linh Kiện Chính Hãng và Hiệu Năng Xuất Sắc

Một trong những ưu điểm nổi bật của Thành Nhân TNC là việc sử dụng linh kiện chính hãng trong quá trình lắp ráp. Từ CPU, GPU, Mainboard đến ổ cứng và bộ nhớ, tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu suất tốt nhất. Điều này giúp máy tính bàn thương hiệu Thành Nhân không chỉ ổn định mà còn đáp ứng tốt với nhu cầu đa dạng của người dùng, từ giải trí đến công việc chuyên nghiệp.

bet sites

2. Chế Độ Bảo Hành Rõ Ràng và Chính Hãng

Một điểm mạnh mà Thành Nhân TNC mang lại là chế độ bảo hành rõ ràng và chính hãng. Người tiêu dùng có thể yên tâm với chất lượng của sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Chế độ bảo hành này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn là minh chứng cho sự tự tin của Thành Nhân vào sản phẩm của mình.

3. Giá Rẻ Tiết Kiệm Chi Phí

Dù sử dụng linh kiện chính hãng và có chế độ bảo hành tốt, nhưng Thành Nhân TNC vẫn giữ được mức giá hợp lý. Điều này giúp người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí mà vẫn có được một bộ máy tính chất lượng với hiệu năng cao.

bet sites

4. Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Sử Dụng

Dòng sản phẩm của Thành Nhân TNC được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Cho dù bạn là một người chơi game đam mê, một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hay một doanh nhân cần máy tính để công việc văn phòng, Thành Nhân đều có những lựa chọn phù hợp.

5. Kết Luận:

Máy tính bàn lắp ráp thương hiệu TNC đem lại nhiều ưu điểm đáng giá cho người dùng. Với khả năng tùy chỉnh linh kiện, nâng cấp dễ dàng, hiệu suất tối ưu và khả năng cá nhân hóa về thiết kế tạo nên một trải nghiệm sử dụng máy tính độc đáo và linh hoạt.

Đồng thời, máy tính bàn tự lắp ráp còn giúp bạn tiết kiệm chi phí và khả năng tối ưu hóa máy tính cho mục đích sử dụng cụ thể.

Cần tư vấn thêm máy tính bàn vui lòng liên hệ 1900 6078 để được hỗ trợ.