Danh mục sản phẩm
Quạt cầm tay mini Jisulife FA20 ABS 2000mAh (Pink) Jisulife

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20 ABS 2000mAh ...

139.000 đ

Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Hồng

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20 ABS 2000mAh (Green) Jisulife

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20 ABS 2000mAh ...

139.000 đ

Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Xanh lá

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20 ABS 2000mAh (White) Jisulife

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20 ABS 2000mAh ...

139.000 đ

Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Trắng

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh (Green) Jisulife

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh ...

189.000 đ

Tính năng: Quạt 2 chế độ, tốc độ1.9m/s MAX
Giao tiếp: Cổng sạc: Type-C
Màu sắc: Xanh lá

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh (Pink) Jisulife

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh ...

189.000 đ

Tính năng: Quạt 2 chế độ, tốc độ1.9m/s MAX
Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Hồng

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh (Brown) Jisulife

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh ...

189.000 đ

Tính năng: Quạt 2 chế độ, tốc độ1.9m/s MAX
Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Nâu

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh (White) Jisulife

Quạt cầm tay mini 3in1 Jisulife F8 2000mAh ...

189.000 đ

Tính năng: Tốc độ quạt: 1.9m/s MAX (2 mức điều chỉnh)
Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Trắng

Quạt Cầm Tay Mini JISULIFE F2B ABS 4000mAh (White) Jisulife

Quạt Cầm Tay Mini JISULIFE F2B ABS 4000mAh ...

209.000 đ

Tính năng: Quạt 3 chế độ 3.7m/s MAX
Giao tiếp: Cổng sạc USB
Màu sắc: Trắng

Quạt Cầm Tay Mini JISULIFE F2B ABS 4000mAh (Blue) Jisulife

Quạt Cầm Tay Mini JISULIFE F2B ABS 4000mAh ...

209.000 đ

Tính năng: Quạt 3 chế độ 3.7m/s MAX
Giao tiếp: Cổng sạc USB
Màu sắc: Xanh dương

Quạt Cầm Tay Mini JISULIFE F2B ABS 4000mAh (Pink) Jisulife

Quạt Cầm Tay Mini JISULIFE F2B ABS 4000mAh ...

209.000 đ

Tính năng: Quạt 3 chế độ 3.7m/s MAX
Giao tiếp: Cổng sạc USB
Màu sắc: Hồng

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20X Plus ABS 4000mAh (Pink) Jisulife

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20X Plus ABS ...

209.000 đ

Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Hồng

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20X Plus ABS 4000mAh (White) Jisulife

Quạt cầm tay mini Jisulife FA20X Plus ABS ...

209.000 đ

Giao tiếp: Cổng sạc Type-C
Màu sắc: Trắng