Danh mục sản phẩm

Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate Expansion Portable ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate Expansion ...

1.590.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000401 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch ...

1.620.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000400 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch ...

1.620.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000404 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch ...

1.639.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000403 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch ...

1.639.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000402 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch ...

1.639.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000301 Seagate

Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra ...

1.650.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài HDD 1TB Seagate Backup ...

1.790.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.0, Type-C
Chất liệu: Vỏ làm bằng ...
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One ...

2.149.000 đ

Dung lượng: 500GB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One ...

2.149.000 đ

Dung lượng: 500GB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One ...

2.149.000 đ

Dung lượng: 500GB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000405 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch ...

2.212.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB Seagate Backup ...

2.290.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0, Type-C
Tốc độ: ghi: 120MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000401 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch ...

2.390.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000400 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch ...

2.390.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Expansion Portable ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Expansion ...

2.399.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000404 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch ...

2.579.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000403 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch ...

2.579.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000402 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch ...

2.579.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Ultra Touch STJW500401 ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Ultra ...

2.790.000 đ

Dung lượng: 500GB
Giao tiếp: USB 3.0
Tốc độ: 400MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch ...

2.890.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch ...

2.890.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch ...

2.890.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate Expansion Portable ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate Expansion ...

3.249.000 đ

Dung lượng: 4TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Firecuda Gaming STKL2000400 Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Firecuda ...

3.290.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB Seagate Backup Plus Hub Desktop ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB Seagate Backup ...

3.390.000 đ

Dung lượng: 4TB
Giao tiếp: USB 3.0
Tốc độ: 160Mb/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate One Touch 4TB 3.5 ... Seagate

Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate ...

4.290.000 đ

Dung lượng: 4TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng SSD gắn ngoài Seagate Expansion 1TB USB-C ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài Seagate Expansion ...

4.390.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Tối đa 1000MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch ...

4.490.000 đ

Dung lượng: 4TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch ...

4.490.000 đ

Dung lượng: 4TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Expansion Portable ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Expansion ...

4.690.000 đ

Dung lượng: 5TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Firecuda Gaming ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate ...

4.790.000 đ

Dung lượng: 500GB
Giao tiếp: USB Type C
Tốc độ: 2,000MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch ...

5.090.000 đ

Dung lượng: 5TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 ... Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch ...

5.090.000 đ

Dung lượng: 5TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Baracuda Fast ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate ...

5.290.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB Type C
Tốc độ: đọc: 540MB/s, ...
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Firecuda Gaming STKL5000400 Seagate

Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Firecuda ...

5.690.000 đ

Dung lượng: 5TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate One Touch 6TB 3.5 ... Seagate

Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate ...

5.790.000 đ

Dung lượng: 6TB
Giao tiếp: USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue ... Seagate

Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch ...

6.290.000 đ

Dung lượng: 2TB
Giao tiếp: USB-C
Tốc độ: Đọc/Ghi 1,030MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate One Touch 10TB ...

Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate ...

8.690.000 đ

Hãng sản xuất: Seagate
Hệ điều hành hỗ trợ: ...
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Firecuda Gaming ... Seagate

Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate ...

8.990.000 đ

Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB Type C
Tốc độ: 2,000MB/s
Hệ điều hành hỗ trợ: ...